неделя 03 февруари 2019 - 01:11:51
Специално за работещите в аптеките магистър-фармацевти темата за верификацията на лекарствата е била включена под формата на лекционен материал и интерактивни семинари в научната програма на Българските фармацевтични дни през 2017г. и 2018г., като форма на продължаващо обучение в съответствие със Закона за Здравето. Разработени са и специални модули за дистанционно обучение на магистър-фармацевтите, където е застъпена основната тема за въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти. Подготовката на фармацевтите и на аптеките за процеса на верификация е била и основна тема на годишните информационни срещи на Българския фармацевтичен съюз през 2017 и 2018г.

Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-жа Анелия Клисарова, н.п. г-н Георги Йорданов и н.п. г-н Илиян Тимчев

01 Февруари 2019

Относно: Системата за верификация на лекарствените продукти

УВАЖАЕМА ГСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ.КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ


Директива 2011/62/ЕС относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка е публикувана в официалния вестник на Европейския съюз на 1 юли 2011г. и е транспонирана в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с промените в него от 21.12.2012г., тоест преди повече от шест години.

Делегираният регламент (ЕС) 2016/161 влизащ в сила от 9 февруари тази година ще се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС. Той изисква наличие на работещи национални системи за верификация, като част от единната Европейска система, както и готовност на участниците във веригата на лекарствоснабдяването за свързване със системата и проверка и дезактивиране на лекарствените продукти с нанесени показатели за безопасност.

Към момента на влизане в сила на Директивата в Белгия, Гърция и Италия вече са били въведени национални системи за проверка автентичността на лекарствените продукти и за идентифициране на отделните опаковки, поради което на тези три държави-членки е предоставен допълнителен преходен период за приспособяване и хармонизация на националните системи към европейската.

Процесът по реализация на системата за верификация в нашата страна се осъществява от Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ (БОВЛ), сдружение чиито учредители са петте организации участници в системата на лекарстворазпространението - Асоциация на научно-изследователските фармацевтични производители в България (ARPharma), Българската генерична фармацевтична организация (BGParmaA), Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) и Българския фармацевтичен съюз (БФС).

От своето учредяване преди близо три години БОВЛ е участвал с презентации в редица семинари и обучения с представители на всички заинтересовани страни в сектора (производители на лекарствени продукти, притежатели на разрешения за употреба, представители на търговци на едро с лекарствени продукти и паралелни вносители на лекарствени продукти, магистър – фармацевти работещи в аптеки).

От 18.04.2018г. Българската система за верификация на лекарствата е свързана с производствената среда на Европейския хъб за верификация, като след тази дата до всички регистрирани търговци на едро и дребно с лекарствени продукти е изпратено писмо за възможностите за свързване със системата и подробни инструкции за осъществяване на това свързване. Такава информация е достъпна и на сайта на БОВЛ.

Специално за работещите в аптеките магистър-фармацевти темата за верификацията на лекарствата е била включена под формата на лекционен материал и интерактивни семинари в научната програма на Българските фармацевтични дни през 2017г. и 2018г., като форма на продължаващо обучение в съответствие със Закона за Здравето. Разработени са и специални модули за дистанционно обучение на магистър-фармацевтите, където е застъпена основната тема за въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти. Подготовката на фармацевтите и на аптеките за процеса на верификация е била и основна тема на годишните информационни срещи на Българския фармацевтичен съюз през 2017 и 2018г.

Към днешна дата свързаност с националната система за верификация са реализирали над 1500 крайни потребители, от които 1350 аптеки от открит тип и 96 болнични аптеки. По този показател свързването на българските потребители отговаря на средните за останалите европейски страни. В Българската система за верификация до момента са качени около 10 милиона серилизирани опаковки /опаковки с нанесени на опаковките показатели за безопасност/. През преходния период след 9 февруари ще продължи включването на нови потребители /аптеки, като в обръщение ще има както сериализирани така и несериализирани лекарствени продукти, поради което е възможно при някой от потребителите да се прояват технически затруднения. В тази връзка за да не се затруднява работата на аптеките и достъпа на пациентите до лекарствени продукти техническите грешки няма да бъдат причина за спиране на отпускането на предписаните лекарствени продукти.


-линк-

.
вторник 10 април 2018 - 19:39:36
Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Есето на Александра Зонкова е едно от четирите избрани в конкурса "Защо искам да живея на село", организиран от "Икономедиа". Зонкова е сред тримата класирани на първо място участници и получава награда от 500 лв. Заглавието е на редакцията.

Намалих скоростта – идваше най-острият завой по пътя. От години знам, че тук се кара с не повече от 30 км/ч. Така правеше татко, докато ме караше на път за село. Но тогава не спирахме, защото аз бързах и нямах търпение да се заровя в сламата в плевнята на леля и да си поиграя с кучето на двора. И въпреки че за възрастните хора времето е по-ценно и винаги трябва да бързат, аз спрях. Слязох от колата и се огледах. Родопите са така мистични и величествени! И ето още една прилика с детските години – пак ми стана лошо по завоите. Само това не им харесвах на безгрижните лета горе в Балкана – пътуването! Години по-късно пак вдишах от чистия планински въздух на почти 1000 метра надморска височина. И замайването ми мина за секунди.

Не знам колко време съм стояла на завоя, но рязко се сетих, че баба Пенка ме беше помолила за лекарства за високото й кръвно налягане. Защо се бавех? Обещах й, че до обед ще й ги занеса.

Аз съм едно вече пораснало момиче, почти на 30 години което избра да промени живота си и да се върне в селото, в което беше израснало. Не толкова далече от големия град – Пловдив е едва на 60 километра, но далече от шумния и забързан живот там. Горе в Балкана, близо до Свято място и най-вече близо до вътрешния мир на душата ми.

Така преди година аз се преместих от столицата в родното село на дядо ми. Създадох и свой малък бизнес – направих малка аптека в центъра, близо до църквата. Досега в това населено място никога не е имало аптека от създаването му през 1903 г. Помня как преди години възрастните хора се молиха на доставчика на хляб, за да им донесе от най-близкия град лекарства.

Когато бях дете, в селото живееха над 300 души. Най-прекрасните спомени са свързани с големите събирания по църковните празници. Тогава се усещаше истинският живот, наситен със смях, религиозни ритуали и родопски хора под звуците на каба гайда Сега тук живеят не повече от 50 постоянни жители. Селото отново се оживява през летните месеци, защото добре се развива така нареченият селски туризъм. Няколко хотела и къщи за гости посрещат любителите на планината и хубавата родопска кухня.

Да, те също са мои клиенти, но не за тях направих тази аптека. Тя е основно за всички баби и дядовци от любимото ми село, които няма как да си набавят медикаменти по друг начин.

Работила съм и в други аптеки – там всичко е по-динамично и по-натоварващо. Голям град, постоянно забързани хора и липса на желание за комуникация. Това ме потискаше и изморяваше. Въпреки това решението ми да се откъсна от вече установения си живот в големия град и да опитам нещо толкова нестандартно беше трудно. Още по-трудно беше да се справя с редицата административни трудности в желанието си да отворя аптека в малко село, което дори вече няма кмет, а е просто с кметски наместник. Но все пак най-трудно беше да убедя близките и приятелите си защо всъщност искам да го направя. Повечето и до ден днешен не ми вярват и смятат, че моят "каприз" скоро ще отмине и ще се върна в голямата верига аптеки, в която работих. Но пък за толкова време тази мисъл не ми е минавала през ума. Многократно съм се питала защо. И всеки път се сещам за благодарността в очите на хората, които ме познават от невръстно дете. Някои от тях са дори мои далечни роднини. Но не това ги прави близки до сърцето ми.

Самите те трудно повярваха, че ще се открие аптека в родното им село. Част от тях почти не са го напускали през годините - отгледали са тук децата си и са погребали повечето си роднини на същото място. Кръговратът на живота. Според тях това щеше да е магазинче, в което има всичко друго, както и някакви основни лекарства. Но не това беше идеята ми! Аз разбирам само от бизнеса, наречен фармация. Затова не съм имала и колебания с какво да се занимавам. И сякаш за околните беше по-странно да свикнат с новото ми поприще. Реално аз не правех нищо по-различно от това да ги консултирам и да им продавам лекарства. Но чувството беше по-различно, още от първия ден на моята първа собствена аптека.

Още си спомням и първия си клиент – баба Мария. Познавам я от дете. Тя влезе усмихната, както винаги, за да купи лекарства за хроничното си заболяване. Никога досега не си бях говорила повече време с клиент. Тя ми разказа за внука си, който живее в Германия, показа ми снимки и на малката си правнучка, която все още не е идвала в селото. С другите баби и дядовци беше подобно, даже понякога сме си говорили повече за живота, отколкото за самото им лечение и за лекарствата, които трябва да получат. Но удовлетворението от всеки доволен клиент ме зареждаше през цялото време с нови сили и желание за още дълги години на това място.

Животът ми наистина се промени. И не защото всяка сутрин през зимата се налагаше да ставам час по-рано, за да изрина снега пред къщата, за да стигна до дървата за огрев. По-скоро промених начина си на мислене. Не считам, че помагам на другите. Усещането е, че помагам на едно почти забравено през последните години малко село в планината да се "разбуди". Не само защото за постоянните му жители вече има бърз и лесен достъп до лекарства, а и защото те повярваха, че около тях има място за млад човек. Който не просто да идва през почивните дни на гости, а да работи и да живее там.

До селото ми оставаха около 2 километра и побързах да стигна навреме. Бях обещала на баба Пенка лекарството й. Дори за малкото забавяне бих й го занесла до дома, както неведнъж се е случвало да правя. Защото така прави човек с приятелите си! А възрастните хора, които вече са и мои съселяни, са моите нови, верни приятели! И те са най-голямата ми мотивация да се върна обратно! И да не си тръгвам оттам.

Източник: Dnevnik.bg
понеделник 13 ноември 2017 - 10:18:38
Компанията е получила лиценз за аптеки в 12 американски щата

Последната засега бизнес област, разтревожена от призрака на конкуренцията от страна на Amazon, е пазарът на аптеки. С огромно количество потребителски разходи и разочароваща неефективност това е видът бизнес, който неизменно привлича вниманието на концерна. И пазарът взема мерки - CVS Health е в процес на преговори, за да придобие Aetna, един от най-големите доставчици на здравно осигуряване в страната, което се смята за частична реакция на мерките на Amazon за навлизане на пазара.

Вероятността в крайна сметка Amazon да навлезе в аптечния бизнес е висока, казват няколко анализатори и бивш служител. Не е ясно обаче кога ще се осъществи това намерение или колко агресивно ще бъде то.

Краткосрочната заплаха може да е донякъде преувеличена. Amazon е получил разрешения за търговия на едро с лекарства в най-малко десетина щата, съобщава The St. Louis Post-Dispatch. Лицензите позволяват на компанията да продава и други видове продукти. В Кънектикът например лицензът е за „търговия на едро с лекарства, козметика и медицински изделия", а в Луизиана е издадено разрешение за „дистрибутор на лекарства или устройства".

Брайън Танкилут, анализатор за Jefferies, отбелязва, че компанията е придобила много от лицензите за търговия на едро между есента на миналата година и началото на тази година, когато започна да продава медицински материали на бизнеса. „Това не е доказателство за влизане на дребно в аптечния бизнес", казва той пред New York Times.

Говорителката на Amazon Лори Торгерсън отказа да коментира "слухове или спекулации", че Amazon навлиза в този бранш, но споделя и изявление, което предполага други мотиви за получените документи. „За бизнеса на Amazon са необходими лицензи за търговия на едро, за да продава медицински изделия за професионална употреба в определени щати", казва тя.

Няма съмнение обаче, че Amazon се интересува поне от някои аспекти на аптечната дейност. Бритейн Лад, консултант за веригата за доставки, който е работил за Amazon до началото на тази година в сферата на хранителните стоки и други инициативи, заяви, че е участвал в дискусии за това как концернът може да влезе на този пазар, включително чрез придобивания.
„Фармацевтичният бизнес винаги е бил от интерес, когато бях в Amazon, и имаше искрено желание от страна на концерна да създаде по-добра клиентска практика във фармацията и здравеопазването като цяло", казва той.

Въпреки че Лад признава, че не е запознат с настоящата стратегия на компанията, той смята, че съществуващите фармацевтични компании имат право да се притесняват. „Моят съвет е ръководителите на фармацевтичните компании да се откажат от всички съмнения, когато става въпрос за Amazon и неговата способност да „влезе, да обнови и да преосмисли фармацевтичния бизнес и здравеопазването", каза той.

Ако Amazon реши да влезе на пазара, това може да стане по различни начини, казват анализатори.

Най-лесният е да се създаде аптека онлайн, която да се фокусира върху клиентите, чувствителни към цената, без здравна осигуровка или с планове с приспадане, които изискват от тях предварително да плащат някои лекарствени разходи. За да направи това, Amazon ще се нуждае от разрешителни за продажба на дребно във всеки щат - със сигурност препятствие, но не непреодолимо, казват анализаторите.

„Те могат най-малкото да таргетират клиентите, които плащат в брой, и да разучат така бизнеса", казва Ана Гупте, анализатор в Leerink Partners.

Тя казва, че клиентите, плащащи в брой, представляват от 5% до 10% от бизнеса с лекарства с рецепти, който генерира 560 млрд. долара годишно.

Идеята може да се окаже привлекателна за клиентите, които вече влизат в Amazon за широка гама от продукти - от обувки до електроника и пелени. Търговците на дребно, като Target и Walmart, са добавили аптеки към услугите си, за да генерират допълнителни приходи. Неотдавнашното придобиване на Whole Foods от Amazon може да осигури и физическото разположение на аптеките.

„Голяма част от инфраструктурата вече е налична“, казва Дейвид Марис, анализатор в Wells Fargo.

В разговор с анализатори през миналата седмица Тимъти Уенуърт, главен изпълнителен директор на фармацевтичния мениджър Express Scripts, индикира готовност да си сътрудничи с Amazon за достигане до тези клиенти. В САЩ тези мениджъри (PBM) са администратори на трета страна (TPA) на програми за лекарства, които се отпускат по лекарско предписание, и други.

Ако плановете на Amazon са по-мащабни, компанията може да реши да продава лекарства на здравноосигурени лица и дори да действа като подобен мениджър, като осигурява покритие с лекарства за потребителите от името на застрахователи и големи работодатели. Това обаче би било много по-сложно. Подобен план вероятно ще изисква от Amazon или да придобие мениджър, или да сключи партньорство със съществуващ.

Експанзия в аптекарския бизнес без помощта на основен мениджър ще бъде трудна, тъй като мениджърите служат като пазачи пред осигурените пациенти, като решават кои аптеки могат да ползват. Мениджърите също така оперират със свои собствени онлайн аптеки, което ги прави по-малко склонни да приемат Amazon.

Въпреки че Amazon вече доказа многократно, че може да промени редица големи индустрии – от тази за книгите до търговията с хранителни стоки, здравеопазването е сложна дейност и ще има силен натиск над компанията. „Това е просто чувствителна тема", казва Надина Росие, ръководител по здравните въпроси в мениджъра Willis Towers Watson. „Няма да се отделя внимание за това колко цента повече сте платили за дънките си или за обувките си, става дума за здравето“, пояснява тя.
Източник: Investor.bg
петък 24 ноември 2017 - 09:10:55
Винаги обсъждайте възможните нежелани реакции с пациентите, когато им отпускате лекарства. Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:
www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Отиди на страница  1 2 3 ... 297 298 299

Категории новини