петък 23 януари 2009 - 20:56:29
ИАЛ
23 Януари 2009

Извършени проверки


В периода 14.01.2009г.- 20.01.2009г. Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ извърши проверки в лекарствоснабдителната мрежа в гр. Чепеларе, гр. Рудозем, гр. Смолян, гр. Пазарджик и областта – гр. Белово и гр. Велинград. Бяха проверени аптеки, дрогерии, складове за търговия на едро с лекарствени продукти и лечебни заведения. Инспекторите на ИАЛ установиха множество нарушения на нормативната уредба: продажба на лекарствени продукти с режим на отпускане “по лекарско предписание” без рецепта, неправилно съхранение на лекарствени продукти, съхранение на наркотични лекарствени продукти в приемното помещение и на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност в общия ред на лекарствата. Масово се продават неразрешени за употреба лекарствени продукти, внесени незаконно в Р България с опаковки и листовки на сръбски език и на официалния език на Република Македония.
В МБАЛ “Хигия”- гр. Пазарджик са установени налични количества от неразрешен за употреба лекарствен продукт Methylergometrin- i.v./i.m. amp. 0.2 mg/ml x 50 - 600 броя amp., който не е доставен по законоустановения ред.
В дрогерия в гр.Чепеларе се продават лекарствени продукти с режим на отпускане “по лекарско предписание”.
За установените нарушения ЗЛПХМ предвижда глоби от 1000 до 5000 лв, а за съхранение и продажба на неразрешени за употреба лекарствени продукти от 25 000 до 50 000 лв.
ИАЛ предупреждава гражданите, че наименованието на лекарствените продукти и листовката задължително са на български език.

Категории новини