петък 20 май 2011 - 20:33:23
Изх.№ 108 / 19.05.2011г.

До Министър Председателя на Република България Господин Бойко Борисов

До Председателя на КЗ към 41 НС Госпожа Десислава Атанасова

Чрез Областния управител на област Пловдив Господин Иван Тотев

Уважаеми Господин Борисов,

На свое заседание от 04.05.2011г. УС на РФК Пловдив взе решение фармацевтите от регион Пловдив да се включат активно в националната протестна кампания, организирана срещу предложени от Министерство на здравеопазването и одобрени от Министерски съвет текстове за промяна на ЗЛПХМ, които не са съгласувани с Българския фармацевтичен съюз /БФС/ и пациентските организации и са неприемливи за фармацевтичното съсловие в България.
Във връзка с изпълнение на решение на УС на БФС – единствената законова съсловна организация на магистър-фармацевтите в България, по смисъла на ЗСОМФ, РФК Пловдив организира протестен митинг с връчване на протестно писмо чрез Областния управител до Централната изпълнителна власт.

Господин Борисов,
Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина е един от най-често прекрояваните закони в най-новата история на България. От 13.04.2007г. до 08.02.2011г. са направени 11 поправки в него и е отразено едно решение на КС. За наше голямо съжаление, по-голямата част от промените са направени конюнктурно, без цялостна стратегия за национална лекарствена политика.

Ние, магистър-фармацевтите, членове на Регионална фармацевтична колегия Пловдив, Ви информираме за поредния опит на посегателство върху професията ни и обществения интерес и молим за Вашето съдействие и подкрепа срещу меркантилизирането на аптечната дейност, поради което настояваме за :

1. Недопускане на предлаганите промени в разпоредбите на ЗЛПХМ, защото същите компрометират българската аптека като здравно заведение и я превръщат в търговски обект, а основната й дейност и функция по цялостната грижа за опазване на здравето на българските граждани се загърбва в посока на нейното комерсиализиране.
2. Гарантиране съхраняването на високия професионализъм и образователна квалификация на работещите в аптеките фармацевтични кадри – магистър и помощник фармацевти.
3. Възстановяване на пълноценния диалог в сферата на фармацията чрез осигуряване на нормално функциониране на Висшия съвет по фармация като реално се използва неговата експертна и консултативна функция.
4. Въвеждане на ефективна и категорична нормативна забрана за вертикална и хоризонтална интеграция в търговията с лекарствени продукти като гаранция за опазване на общественото здраве и интересите на българските граждани от нездрави корпоративни интереси, мотивирани единствено и само от комерсиални подбуди.
5. Реформиране на системата по ценообразуване чрез фиксиране на крайни продажни цени на лекарствените продукти по лекарско предписание, което е утвърдена европейска практика. Примери в това отношение са водещите демокрации в Европа – Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, че дори и нашият съсед - Турция.

Господин Министър – Председател,
В този протест фармацевтите не сме сами - прилагаме списък на организации, които ни подкрепят в справедливите ни искания. За проблемите е информирана и Фармацевтичната група към Европейския съюз, чиято подкрепа към нас винаги е била ясна и категорична.
Нашите искания не са самоцел, а изразяват отговорността, която всички следва да поемем – ние като специалисти, призвани и подготвени да упражняваме една от строго регулираните професии в ЕС, а Вие – като управляваща политическа сила.

19.05.2011г. гр. Пловдив

С уважение :
маг.фарм. Д. Стайкова
председател УС на РФК Пловдив

Категории новини