вторник 17 март 2009 - 22:01:34
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Както всички вече знаем на 11.03.2009г. министърът на здравеопазването д-р Евгени Желев утвърди правилата за добра фармацевтична практика, изготвени от Комисия по качество и приети от УС на Български фармацевтичен съюз.

Правилата за добра фармацевтична практика бяха публикувани на сайта на БФС. (Линк: Утвърдени правила за добра фармацевтична практика, бел. ред.)

Съгласно §2 от ПР на правилата за добра фармацевтична практика за да влязат в сила е необходимо и публикуването им в едно национално печатно издание:

„§2. Настоящите Правила за добра фармацевтична практика влизат в сила след утвърждаването им от Министъра на здравеопазването и оповестяването им чрез интернет страницата на Българския фармацевтичен съюз и публикуването им в едно национално печатно издание. ”

Това ще стане утре (18.03.2009г.) във вестник „Класа”, с което ще се изпълни и третото (последно) условие за влизането им в сила.

На свое заседание на 27.03.2009г. УС на БФС по предложение на Комисията по качество на БФС ще утвърди типова бланка на констативен протокол и ще вземе решение за провеждане през м. април на разширен управителен съвет. На него ще бъдат разгледани отново правилата за добра фармацевтична практика и ще се конкретизира механизма за прилагането им.

С уважение:
маг.-фарм. Мирослав Ненчев
Председател на УС на БФС

Категории новини