четвъртък 21 ноември 2013 - 17:11:43
изх. № 203/21.11.2013г.

Настоящото съобщение е във връзка с проведена пресконференция на собственици на аптеки и малка, но подбрана част от пациентските организации, на 20.11.2013 г. в БТА от 13 ч. и изнесената изопачена информация относно проекта на договор между аптеките и НЗОК за 2014 г.

Български фармацевтичен съюз категорично заявява, че текстовете от проекто договора бяха едностранно, тенденциозно и неправилно тълкувани и интерпретирани.

Проектът на договор е резултат от работата на 18 експерти – 9 представители на НЗОК и 9 представители на БФС, излъчени съгласно правилата на двете институции. Текстовете в проекто договора са единствено и само в полза на пациентите, постигнати са с консенсус и зад тях застават както БФС и НЗОК, така и други организации на собственици на аптеки.

От изказванията на пресконференцията основните притеснения са относно новия проекто договор и самото съществуване на БФС.

Създаването и дейността на БФС са регламентирани със Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устава на организацията, Етичния кодекс на фармацевта и Правилата за Добра фармацевтична практика.

В допълнение:

Чл.12 ал.3) от проекто договора се казва, че отстъпката на аптеката се поделя пропорционално между пациента и здравната каса.

Този текст урежда, че ако се дава отстъпка, тя трябва да се прави от цената на лекарството, а не само върху доплащането от пациента. НЗОК също плаща част от цената на лекарството, макар и частично, а това са парите на всички здравноосигурени лица.

БФС смята, че нито пациентите, нито здравноосигурените лица, плащащи здравни вноски имат полза от това всички да получават еднаква реимбурсация за едно и също лекарство, което отпускат на различна цена.

На пресконференцията удобно се пропусна да се спомене за съществуването на ал.4) от същия член, който дава възможност на всеки производител или вносител да предостави допълнителна отстъпка, различна от тази за НЗОК, САМО ЗА ПАЦИЕНТА да направи доплащането му още по-малко и възможно най-ниско или дори безплатно, въпреки че лекарството е частично платено с публични средства. Разликата е, че с новия договор това ще става за ВСИЧКИ пациенти, НА СВЕТЛО, а не по неясни причини и критерии, само за определени търговци на едро и аптеки, каквато е практиката досега.

Чл.15, ал.3) от проекто договора се дефинира СРЕДНАТА продължителност на обработка и отпускане по рецепта.

Максималният брой рецепти за една аптека е свързан с броя назначени на трудов договор магистър фармацевти, работещи в нея, защото отпускането на лекарства и обработването на рецепти се извършва от магистър фармацевт, съгласно действащото законодателство. Никой не слага лимит за дейност на аптеките изобщо. Т.н. "лимит за дейност" е обвързан единствено с броя на квалифицирания персонал извършващ тази дейност, продиктувано от съображения за безопасност и качество на обслужването.

Една аптека може да изпълни на практика неограничен брой рецепти, стига да го прави съгласно нормативната регулация и Правилата за добра фармацевтична практика, т.е. законно и безопасно.

Искаме да уверим всеки, че идеята за времеви стандарт за качество е продиктувана единствено от загриженост за БЕЗОПАСНОСТ на пациента. Преди години подобно изискване беше въведено, като минимално време за лекарски преглед. Няма данни за негативни последствия за пациента в този смисъл и никой не поставя под съмнение подобно изискване.

На пресконференцията някак си беше пропуснато да се спомене и за съществуването на ал.4 и ал.5 от същия чл. 15, които в определени ситуации позволява допълнително завишаване на броя на рецептите за определено време, за да не се допусне необслужен пациент.

Изразяваме загриженост по отношение на факта, че се злоупотребява с доверието на пациентските организации. Предполагаме, че те са били подведени от хора с корпоративни и лобистки интереси, като не можем да си обясним присъствието им на пресконференция и подкрепа срещу текстове, които са само в полза на болните хора.

Уверяваме ви, че ако аптеката не работи в нарушение на законодателството и спазва Правилата за добра фармацевтична практика, няма от какво да се притеснява. Единици са аптеките, които доближават този лимит, но те извършват толкова голям обем рецептурна работа, че не би трябвало да е проблем, а дори улеснение, да наемат допълнителен квалифициран персонал, които да гарантира безопасност и качество за пациентите.

Български фармацевтичен съюз си запазва правото да даде допълнителни разяснения след приключването на публичното обсъждане на проекто договора, както и да изнесе данни за незаконосъобразни, нелоялни и неетични практики във фармацевтичния сектор.

Категории новини