Напомняйте на Вашите пациенти да приемат лекарствата си така, както са инструктирани

петък 24 ноември 2017 - 09:10:55
Винаги обсъждайте възможните нежелани реакции с пациентите, когато им отпускате лекарства. Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:
www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти