петък 21 ноември 2008 - 17:37:38
bda.bg
20 Ноември 2008

Извършени проверки в аптеки в град Велико Търново

Изълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ извърши проверки в лекарствоснабдителната мрежа в гр. Велико Търново през периода 11.11.2008г.- 12.11.2008г. Бяха проверени 8 аптеки. Инспекторите на ИАЛ установиха редица нарушения на нормативната уредба. Отпускат се лекарствени продукти, изискващи лекарско предписание, без да бъде поискана рецепта. Има случаи на отпускане от неправоспособни лица. Инспекторите установиха, че не се спазват изискванията за съхранение на термолабилни лекарствени продукти.

За констатираните нарушения ИАЛ ще наложи съответните административни наказания по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Категории новини