ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Кипър

Маг. фарм. Асена Стоименова, вторник 23 май 2006 - 00:00:00

„Видях в Кипър планина, по-висока и голяма от всички останали, на име Троодос, и в нея имаше много растения, полезни за медицината. И няма да ми стигне времето, ако трябва да опиша всяко едно растение поотделно.\"
Аристотел, IV век пр.н.е.


Лекарственият пазар в Кипър е разделен на два сектора - частен и държавен. Тези два сектора функционират почти независимо на всички нива. Обемът им е почти еднакъв (30 милиона евро всеки), но цените на лекарствата на държавния сектор са по-ниски. И 6 двата сектора се реализират лекарствени продукти по лекарско предписание и ОТС лекарства.
Държавният сектор подбира лекарствата чрез многоетапни търгови процедури, а търговете за медицинска апаратура преминават през 10 етапа.
Лекарствата, родно производство, са един от главните елементи на износната търговия на Кипър.
Като цяло, цените на лекарствата в Кипър до скоро бяха значително по-високи, отколкото в много други европейски държави с подобен и по-висок стандарт.
През 2005 година, цените на много лекарства бяха намалени и според
специалистите в тази област, това е най-сериозната редукция на цени на лекарства през последните петнадесет години в цяла Европа. Според очакванията на министъра на здравеопазването в Кипър, по този начин се спестяват около 12.2 милиона евро разходи на населението за лекарства. Целта на правителството, е Кипър да стане петият най-евтин лекарствен пазар в Европа след Гърция, Испания, Португалия и франция.

В Кипър има около 60 търговеца на едро с лекарства. Надценката на търговците на едро е 18.4 %.
В Кипър има 465 аптеки, като една аптека има средно около 1517 клиента, фармацевтите в Кипър са 675.
Аптеките са монополисти върху разпространението на лекарства сред населението. Надценката на аптеките от 1 май 2003 година е 25%, преди това е била 30%. Обичайното работно време на аптеките в Кипър е до 11 часа вечер. Много от аптеките са денонощни.
Аптечните вериги са забранени, а управляващият аптеката магистър - фармацевт трябва да притежава поне 51% от аптеката. Разрешенията концесии за откриване на аптека се издават от фармацевтичния съвет, но няма демографски или географски изисквания, които да определят местоположението и броя на аптеките.

Най-честите теми на здравно-образователните програми са хранене, орална хигиена, тютюнопушене, лична хигиена, СПИН и хепатит, защита от слънцето, сексуална култура u gp. Образователните програми се осъществяват чрез съдействието на Министерството на здравеопазването, което осъществява обучението на консултантите, материалите за обучението, комуникации с медиите и др.
През 2001 година в Кипър стартира образователна програма против тютюнопушенето, която обхваща 24 гимназии и ангажира 344 инструктори. Те са обучили 4626 ученици за нежеланите ефекти на активното и пасивно тютюнопушене. В допълнение, в 10 гимназии (със 176 лектори) започва СПИН образователна програма, която обхваща близо 3000 ученици.

Интересен е фактът, че в Кипър се провежда курс за медицински търговски представители, който е регистриран и одобрен от кипърското министерство на образованието и културата. Курсът е двегодишен, лекциите се провеждат сутрин или вечер, и успешното му завършване води до получаването на квалификацията медицински представител. Разбира се, курсът е за кадри с не медицинско образование и освен задължителните медицински и фармацевтични дисциплини, бъдещите медицински представители изучават и уменията за успешно водене на преговори, комуникации, английски език, връзки с обществеността, маркетинг и управление на проекти. След двегодишното обучение, участниците полагат изпит.

Маг. фармацевт Асена Стоименова


Списание №28 април 2006
Това са публикации за e-Club Pharmacist
( https://www.pharmclub.info/e107_plugins/content/content.php?content.29 )