ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Франция

Маг. фарм. Асена Стоименова, неделя 14 май 2006 - 00:00:00

С населението си от 60 милиона жители, Франция е втората по големина страна в Европа (по население) и един от най-големите производители на лекарства в световен мащаб.
Франция е един от най-големите фармацевтични пазари в световен мащаб - 39.5 милиарда долара за 2004 година.
Много транснационални фармацевтични производители имат стратегически заводи в страната и провеждат клинични проучвания във френските болници и университети, а френския фармацевтичен
пазар се характеризира със значителна консумация на лекарства на ниски цени,
В страната има 220 завода за лекарства, повече от 100 000 работници и служители, заети във фармацевтичната индустрия и от 1990 година насам, всяка година се разкриват нови 1000 работни
места в сектора.

Френските пациенти консумират годишно лекарства за около 660 долара годишно на глава от населението. Една рецепта от френски лекар съдържа средно 4.3 лекарства при 0.8 за северните
европейски държави.
В сравнение с други европейски държави, употребата на антибиотици и антидепресанти във Франция е изключително интензивна.
Всеки френски гражданин има право на минимален здравно-осигурителен пакет, дори най-бедните и бездомните. Здравното осигуряване е задължително и вноската се заплаща от служителя и от работодателя.
През 2002 година, СЗО определи здравноосигурителната система на Франция като една от най-добрите сред 191-те си членове.

Във Франция има повече от 22000 аптеки. В супермаркетите не се продават дори ОТС лекарства - единствено витамини и някои обогатени храни.
Броят на аптеките зависи от населението. В район с 30 000 жители, е разрешено откриване на нова аптека, само ако откритите вече аптеки обслужват средно над 3000 клиенти. В район с население между 2500 и 30 000 жители, аптека може да се открие, ако откритите вече аптеки обслужват средно над 2500 жители. Забранено е откриването на нова аптека в селища с население под 2500 жители. Повечето френски аптеки са малки обществени аптеки. ВъвФранция няма аптечни вериги.
Единствено фармацевти и фирми контролирани от фармацевти могат да притежават аптеки. Изключение от това правило са болничните аптеки, аптеките на здравноосигурителните фондове и на мините. Така собствеността и управлението на аптеките са свързани.

Ценообразуване на лекарствата...
Френското правителство упражнява стриктен контрол върху цените на реимбурсираните лекарства, а процедурите по регистриране на цени и включване на нови лекарства в схемата на реимбурсиране са дълги и бюроктратични. Средното време за включване на лекарство в реимбурсния списък е около 200 дена.
Цените на лекарствата са фиксирани и са едни от най-ниските в Европа. Надценката на търговец на едро е 9,7%, а на търговец на дребно 20.6%.
Във Франция правителството налага финансови санкции на производители, надвишили значително ръста на продажби и намалява цената на лекарства, които са се оказали не толкова ефективни или твърде успешни,
Френските аптекари активно промотирот генеричните лекарства, като част от цялостната концепция на правителството за намаляване на разходите за лекарства.

Обучението по фармация...
Фармация се изучава в 24 френски университета. Още през далечната 1803 година френските фармацевти са се обучавали в 6училища.
Днес, фармацевт във франция не се става лесно. Фармацевтичното образование е дълго и трудоемко, а фармацевтичната професия е една от най-престижните в страната.
След първата година от обучението, студентите се подлагат на изпит, който определя тези от тях, които ще продължат образованието си през втората година. Студентите нямат право да повтарят първата година повече от един път. През петата година от следването, студентите задължително практикуват и в болница.
След петата година част от студентите избират едногодишен цикъл, след завършването на който те получават диплома за докторска степен по фармация, която се признава във всички страни-членки на Европейския съюз или четиригодишен цикъл, завършването на който им дава право да практикуват в областта на болничната фармация, биология, научна и развойна дейност и преподаване.
Фармацевти, завършили образованието си в други държави-членки на ЕС могат да практикуват във Франция.

Маг. фарм. Асена Стоименова

Използвана литература:
1.Pharmaceutical Pricing, Reimbursement, and Prescribing in France,
NeilGrubert
2.Drug pricing and reimbursement in France. Towards a new model?,
Pharmacoeconomics, 1996;10Suppl 2:26-36
3.New developments in pricing and drug reimbursement in France,
Pharmacoeconomics, 1994;6Suppl 1:28-35
4.French support for pharmaceutical innovation, an interview with
Jacques deTournemire, Ernst & Young, 2004


Списание №22 октомври 2006Това са публикации за e-Club Pharmacist
( https://www.pharmclub.info/e107_plugins/content/content.php?content.28 )