ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Ирландия

Маг. фарм. Асена Стоименова, неделя 14 май 2006 - 00:00:00

В края на 80-те години на 20-ти век Ирландия е една от най-бедните страни в Европейския съюз, заедно с Гърция. Само 15 години по-късно Ирландия е втората най-богата страна в ЕС, след Люксембург.
Ирландия има най-ниския корпоративен данък в целия Европейски съюз, което й позволява да привлече значителни чуждестранни инвестиции и да насърчи местните инвестиции в икономиката. Приходите от осигуровки като дял от общите приходи в държавния бюджет са два пъти по-ниски от средното ниво в ЕС, а с влизането си в ЕС страната премахва всички пречки пред международната търговия с другите страни от съюза. Ирландия е не само олицетворение на великолепна природа и гостоприемство, но и на минимална административна намеса в икономиката. Тук властта на бюрокрацията е намалена и е увеличена свободата на фирмите, което прави започването на бизнес в Ирландия привлекателно за много чужди компании и местни предприемачи.
Независимо от промените, довели до ирландското икономическо чудо фармацията е професия, която е стриктно регулирана и статуквото е поддържано непроменено в продължение на десетки години.
Ирландските аптеки...
В Ирландия аптеките са само частни, а най-голямата верига аптека (Unicare) има само 4% от аптеките.
В Ирландия има около 1300 аптеки, които стриктно се регулират. 80% от фармацевтите в Ирландия работят в аптеки.
Броят на аптеките е ограничен законодателно. Съотношението аптеки обслужвано население е 1:4000 (в градове с население над 3000 души) и 1:2500 за по-рядко населени региони.
В градските райони, минималното разстояние между две аптеки е 250 метра, а в по-рядко населените 5 км. Преди 1996 година, законодателството в Ирландия бе доста либерално, което доведе до неконтролируемо нарастване на броя на аптеките. Като резултат, бяха предприети спешни законодателни мерки за ограничаването на броя на аптеките (за периода от 1996 до 2000 година се откриват само 21 нови аптеки).
Ирландските аптекари получават справедливо заплащане, което доведе до недостиг на фармацевтични кадри в болничните аптеки и във фармацевтичната индустрия. Ирландските аптекари получават между €40,000 - €60,000 годишно (опит < 3 години) и между €50,000 - €100,000 годишно (с опит >3 години).
Аптеките в Ирландия са обект на два вида контрол: Контрол върху лекарствата Контрол върху обслужването в аптеките Контролът върху обслужването се осъществява от Ирландското Фармацевтично Общество, съгласно етичния кодекс на фармацевтите и стандартите за професионално обслужване,
Ценообразуването на лекарства...
Надценката на аптеките е една от най-високите в Европа. На лекарствата по лекарско предписание, които се заплащат от здравносигурителната система не се слагат надценки, докато надценките на другите
продукти стига до 50%. Надценката на търговците на едро се определя в споразумение, подписано между Отдела за здравето и децата и организацията, представляваща интересите на търговците на едро с лекарства в Ирландия (Irish Pharmaceutical Healthcare Association).
Обучението по фармация...
Фармация се изучава в Trinity College в Дъблин, След 4-годишно обучение студентите придобиват бакалавърска степен. Следва едногодишна практика, след която могат да се регистрират като практикуващи фармацевти. Годишно завършват около 50-70 фармацевта, които се оказват недостатъчни за страната, поради което се дискутира разкриването на още едно учебно заведение по фармация. Доскоро съществуваше ограничението, че фармацевт, получил образованието си извън Ирландия не може да управлява аптека, действаща от по-малко от 3 години. Ограничението важеше и за ирландски граждани, които поради недостатъчния прием на студенти са получили фармацевтичното си образование зад граница.

ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ
На 30.06.2005 ирландското правителство одобри новото фармацевтично законодателство на Ирландия, което облагодетелства конкуренцията в сектора и непрекъснатото усъвършенстване на фармацевтичните услуги.
Магистър-фармацевти, получили образованието си в Ирландия, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия или която и да е държава от ЕС са добре дошли в страната, да упражняват професията си.

Маг. фарм. Асена Стоименова

Използвана литература:
1 .Ирландското икономическо чудо, Г. Ангелов, в. Дума, 4.01.2005 г
2.BACKGROUND REPORT ON REGULATORY REFORM IN ELECTRICITY, GAS,
PHARMACIES, AND LEGAL SERVICES


Списание №23 ноември 2005Това са публикации за e-Club Pharmacist
( https://www.pharmclub.info/e107_plugins/content/content.php?content.26 )