сряда 21 юни 2006 - 23:40:14
Становище на ГлаксоСмитКлайн - 16.06.2006 г.

Във връзка с разпространявания текст от "Търговска Лига Национален Аптечен Център", ГлаксоСмитКлайн информират:
Твърденията на "Търговска лига" срещу ГлаксоСмитКлайн са неверни и подвеждащи, с изключение на факта, че има заведено дело срещу "Търговска лига".
В края на месец април 2006 г. ГлаксоСмитКлайн прекрати договорните си отношения с "Търговска Лига" поради съществено неизпълнение по основни клаузи от договорите за дистрибуция.
Въпреки твърдението на "Търговска лига", че са изплатили в пълен размер задълженията си към нашата компания, ние официално заявяваме, че "Търговска лига" продължава да има задължения към ГлаксоСмитКлайн, във връзка с които е заведено международно арбитражно дело N 9 от 2006 година и с акт на съда са запорирани сметките на "Търговски лига". Казусът е изцяло правен и ГлаксоСмитКлайн счита, че съдът е подходящото място за решаване на подобни спорове.
Прочети още ...

Категории новини