четвъртък 08 май 2008 - 22:56:57


България е на път да се откаже от принципа „един фармацевт-една аптека” точно в момент, в който се очаква решение на Европейския съд в негова полза.

Българският фармацевтичен съюз призовава депутатите от Народното събрание да отложат разглеждането на предложените от правителството промени.

Българският фармацевтичен съюз счита, че предложената от правителството отмяна на принципа „един фармацевт-една аптека” е прибързано решение, което не отчита последното развитие по този въпрос в Европейската общност. Принципът „един фармацевт-една аптека” се счита за етичен модел на собственост на аптеките и е утвърден в голяма част от страните-членки на ЕС като Германия, Франция, Австрия, Испания, Италия, Гърция, Португалия, Финландия и др.

Въпреки, че Европейската комисия се обяви против този принцип и сезира Съда на Европейските общности, вече има сериозни индикации, че етичния модел ще бъде запазен. Повод за това очакване е последното заседание на Европейския съд на 10 април тази година, когато бе разгледано друго дело, свързано с дори по-големи ограничения на аптечния пазар в Германия. Там снабдяването на дадена болница с лекарства може да става само от аптека, която се намира в съответния район. Това изискване бе оспорено от ЕК, но Германия категорично се противопостави. Според нея, наложеното ограничение е свързано с опазване на здравето на населението, защото така се гарантира, че болниците имат достъп само до сигурни и качествени лекарства. В своята пледоария генералният адвокат към Съда на Европейските общности Ив Бот се обяви в защита на Германия и препоръча на съда да отхвърли обвинението на ЕК. Практиката до момента показва, че в повечето случаи съдиите следват препоръките на генералните адвокати.

Този случай има пряка връзка с другото дело заведено от ЕК, което е срещу принципа „един фармацевт-една аптека”, и показва, че има голяма вероятност Европейският съд да защити етичния модел на собственост на аптеките.

Освен това, в Европейския парламент също бе инициирано приемането на декларация в негова защита, която предстои да бъде гласувана. Тя е базирана на Директива 2005/36/EО и на схващането, че на първо място в сектора на здравеопазването трябва да се поставят здравето и интересите на пациента. Според евродепутатите, инициирали приемането на документа, дерегулацията на фармацевтичния сектор може да доведе до липса на аптеки в селските, слабонаселените и икономически неатрактивни райони (повечето от общините в страната) и до ситуация, при която всички аптеки да попаднат в ръцете на няколко големи собственици, играещи като пазарни монополисти.

Всички тези факти ни дават основание да считаме, днешното решение на правителството е трърде прибързано и затова Българският фармацевтичен съюз призовава депутатите от Народното събрание да отложат разглеждането му. Практиката в ЕС е когато Съдът на Европейските общности (ЕО) е сезиран по определен казус, националните институции да изчакат решението му и да се съобразят с него.

Междувременно, германският фармацевтичен съюз изпрати до БФС своята подробна аргументация в защита на етичния модел на собственост на аптеките. Пълният текст е приложен.

08.05.2008г.
Гр. СофияБЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Категории новини