вторник 08 април 2008 - 13:03:12


ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШ СЪВЕТ ПО
ФАРМАЦИЯ

СТАНОВИЩЕ
от
маг.-фарм. Мирослав Йорданов НенчевОТНОСНО: проект за решение на МС за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, изготвен от Министерство на здравеопазването

Прочети още ...

Категории новини