четвъртък 03 април 2008 - 00:06:10


Писмо до МЗ, относно проект за промяна на ЗЛПХМ и международна подкрепа

Изх. № 79/ 28.03.2008г.

ДО: МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОФ. Д-Р Р.ГАЙДАРСКИ

До Г-н Георги Георгиев Пирински

Председател на Народното събрание на Република България

Прочети още ...

Категории новини