сряда 03 май 2006 - 17:06:44
Източник: НЗОК
София,2 май 2006 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НЗОК ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2006 Г. НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА, БОЛНИЧНА ПОМОЩ И АПТЕКИ

Основен приоритет на НЗОК е повишаването на ефективността на контрола по вида, обема и качеството на договорените дейности по НРД 2006, както и по отношение на законосъобраз ността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ по договорите с НЗОК.
Прочети още ...

Категории новини