петък 01 февруари 2008 - 01:49:43
На 01.02.2008г. от 13.00ч. в гр.София във Фармацевтичен факултет, ще се проведе разширено заседание на УС на БФС с председателите на РФК при следния проект за дневен ред :
1. Избиране на представители на БФС за участие в съвместния организационен комитет, който ще се сформира за координиране на единния национален протест на медицинската общност в България.
2. Определяне на приоритетни за БФС проблеми, които следва да бъдат поставени и отстоявани от нашите представители в организационния комитет и включени за разглеждане на съвместната кръгла маса за кризата в здравеопазването в България.
3. Обсъждане на резултатите от проведените разговори с НЗОК, подадената жалба в Административен съд – София срещу Указанията за работа с лекарствения списък на НЗОК и Приложение №2 към него, отчет за сключените допълнителни споразумения (анекси) към действащите договори – по региони и вземане на решение за бъдещите ни взаимоотношения с НЗОК.
4.Обсъждане обръщенията на РФК-Плевен и РФК- Варна относно нелоялната конкуренция и монополизиране на аптечния пазар.
5.Информиране на PGEU за ситуацията в България.
6. Разни.

Категории новини