петък 07 декември 2007 - 14:46:14

07.12.2007г.

Удължаването на срока би променило духа на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който цели спазването на етичен модел относно собствеността върху аптеките като здравни заведения.


Българският фармацевтичен съюз /БФС/ категорично не подкрепя приетия от Комисията по здравеопазване в НС проект за промяна на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/. В него се предвижда значително удължаване на гратисния период за изпълнение на изискването един фармацевт да притежава само една аптека, съгласно чл. 222 от ЗЛПХМ. Така на практика се променя духа на закона, който цели потвърждаване на въвеждането на етичен модел относно собствеността върху аптеките като здравни заведения. Смисълът на изискването аптеки да могат да бъдат откривани само от магистър-фармацевти е, че законодателят поставя на първо място интересите на пациента. По този начин в действията си фармацевтът се ръководи от принципите на Добрата аптечна практика, а не от икономическите интереси на трети лица.
Българският фармацевтичен съюз смята, че приемането на предложеното удължаване на срока е отказ от прилагане на ЗЛПХМ. Това би продължило обслужването единствено на икономическите интереси на редица лица, които бяха извън нормите и на предишния закон, и към които не бе извършван последващ контрол от оторизираните за това органи. Сред тях са много собственици на аптеки, които не са магистър-фармацевти и притежават в някои случаи над 50 обекта. Като изразяваме уважение към мотивите на вносителите на предложението, ние считаме, че то може да има като последствие неприлагането на философията на етичния модел и на законността в България. Въвеждането на този модел бе потвърдено след много обсъждания при създаването на ЗЛПХМ, който е синхронизиран с европейското законодателство. Предложените промени в него законодателно ще поощрят извършените и извършващите се и в момента незаконосъобразни действия.
Удължаването на гратисния период е в интерес особено на собствениците на вериги от аптеки, част от които едновременно с това са и производители и/или търговци на едро.
Прочети още ...

Категории новини