петък 14 април 2006 - 12:07:56
14.04.2006
София. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ е утвърдил листа-спецификация за договаряне на лекарства за домашно лечение съгласно Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, информира пресцентърът на касата. В лекарствения списък на НЗОК се предлага да бъдат включени общо 364 броя позиции по международни непатентни наименования и форми, обединени в 14 терапевтични групи по анатомо-терапевтичната класификация на Световната здравна организация. Потенциалният брой на лекарствените продукти, които се очаква да участват в договарянето, са над 1300.

Лекарственият продукт, съдържащото се в него лекарствено вещество и лекарствената форма, в която се предлага, трябва да са включени в част "А" и част "В" на позитивния лекарствен списък в България. Международното непатентно наименование, към което се причислява лекарственият продукт, трябва да е включено в лекарствена листа, покривана от обществен здравноосигурителен фонд на поне три от следните държави: Словения, Гърция, Чехия, Полша, Унгария, Латвия, Румъния и Словакия.
БТА

Категории новини