сряда 17 октомври 2007 - 20:41:13


Обръщение на магистър фармацевтите от РФК гр.Варна


О б р ъ щ е н и е
на магистър-фармацевтите, членуващи в Регионална Фармацевтична Колегия на Български фармацевтичен съюз – Варна


Уважаеми съграждани,

Поради възникналите в последните месеци много проблеми и дебати в областта на законодателството с търговията на дребно и едро с лекарствени продукти,ние-магистър-фармацевтите от гр.Варна бихме искали точно и ясно да Ви информираме за реалността,както и категорично да заявим своята позиция:
Спазвайки Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите,на 10.02.2007г. проведохме своето учредително събрание и сме единствената в България законна съсловна организация на магистър-фармацевтите.
Както във всички страни на Европейския съюз,така и в България професията магистър-фармацевт е регулирана.С новият Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина са регулирани и правилата кой има право да разкрива и притежава аптека - само магистър-фармацевт.Смисълът на това изискване е,че законодателят поставя на първо място интересите на пациента.Единствено по този начин магистър-фармацевтът е независим при вземане на своите професионални решения и не се влияе от трети лица.

Прочети още ...

Категории новини