четвъртък 11 октомври 2007 - 23:54:04
Изх. № 69/ 11.10.2007 г.

До: Управителния съвет на БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ,
Представляван от Председателя маг.фарм. Мирослав Ненчев

От: Управителния съвет на РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ – СТОЛИЧНА,
Представляван от Председателя Венелин СапунаровМ О Л Б А

Относно: Предложение за включване на точка в дневния ред на предстоящия извънреден Конгрес на Българския фармацевтичен съюз (БФС)

Уважаеми господа,

Във връзка с предстоящото свикване на извънреден Конгрес на БФС, Ви моля в дневния ред за провеждане на Конгреса да бъде включена следната точка: ''Изменение на Устава на БФС с оглед определяне на компетентен орган на БФС и на съответните Регионални фармацевтични колегии за издаване на становища за откриване на аптеки съгласно чл. 228, ал. 1, т. 9 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина''.
Прочети още ...

Категории новини