неделя 23 септември 2007 - 18:43:40
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

23.09.2007 г. 11:00 чеаса


Уважаеми колеги,
Нека преди всичко изясним кое наложи провеждането на днешната пресконференция. Много от Вас присъстваха на първата ни пресконференция и са запознати с Програмата ни. За тези от Вас, които отсъстваха, ще си позволя отново да прочета нейната първа точка:
"Подобряване живота на българските граждани. Оптимизиране достъпа на населението до фармацевтични услуги и гарантиране на тяхното качество. Равнопоставеност на пациентите при ползването им."

Целта на днешната пресконференция е за пореден път да алармираме обществото за негативните ефекти, до които ще доведе приемането на изготвената от Министерството на здравеопазването псевдо-социална "Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти".
Едни от основните аргументи на Министерството на здравеопазването за приемане на Наредбата са:
- цените на лекарствените продукти в България са високи и трябва да бъдат намалени;
- търговците на едро и аптеките в България работят с едни от най-високите търговски надценки в Европа и те трябва да бъдат намалени;
- новата наредба ще намали цените на лекарствените продукти, и ще ги направи по–достъпни за населението;
- наредбата защитава обществения интерес.
Мога отговорно да Ви заявя, че ако имаше и минимален шанс с приемането на Наредбата да се реализират последните две твърдения, то БФС щеше твърдо да застане зад предложения от Министерството на здравеопазването проект на Наредба.
Внимателния анализ, който направихме в БФС, на предложения ни за становище проект доказа не само несъстоятелността на горните твърдения, но и очерта негативните ефекти до които ще доведе евентуалното приемане на предложения проект за Наредба:
- достъпът на населението до лекарствени продукти и фармацевтични услуги ще бъде сериозно ограничен, а в определени случай и невъзможен;
- гарантирането на качеството на фармацевтичната услуга ще се окаже невъзможно;
- ефектът върху фармацевтичния сектор в България ще бъде силно негативен;
- ще бъде смачкана една регулирана професия и съвсем скоро това ще доведе до остър недостиг на квалифицирани фармацевтични кадри.
След всичко изброено оставям на Вас да прецените в чий интерес е приемането на Наредбата и с какво тя ще допринесе за постигане целите на "Националната здравна стратегия 2007 – 2013г.".

С уважение:
маг. фарм. Мирослав Ненчев
Председател на УС на БФС


Аудиозапис:
Пресконференция на БФС 23.09.2007

Видеозапис:
Пресконференция на БФС 23.09.2007, част: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Прочети още ...

Категории новини