петък 07 септември 2007 - 17:34:42
Уважаеми колеги,

По направения от Атанас анонс за среща на участниците във форума от София с цел обсъждане на конкретни идеи и срокове за различни форми на протестни действия от наша страна, касаещи евентуалното приемане на наредбата за цените във варианта, подготвян от МЗ, предлагам на вашето внимание да се съберем пред Фармацевтичния факултет в понеделник, 10 септември, в 16.30 - 16.45 часа.
Моля всички, които желаят да участват със свои мнения и идеи, да ме информират за това чрез ЛС или на -имейл-. Така ще знаем колко души да очакваме, респективно - къде във факултета да се съберем. Тези, които нямат възможност да присъстват, може да изпратят развити идеите си на същия адрес.
Колеги от страната, участвайте с Ваши предложения, уверявам Ви, всяко едно от тях ще бъде взето под внимание и обсъдено. Поемам ангажимента да Ви информирам за срещата и резултатите от нея.

На всички отзовали се благодаря предварително!


С Уважение:
М.Т.Димова

Категории новини