събота 01 септември 2007 - 15:25:44
Готовност за активни действия по израз на несъгласие


изх. № 181 /31.08.2007г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕНА УС НА РФК НА БФС

ОТНОСНО: готовност за активни действия по израз на несъгласие при приемане на проектите на МЗ за Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Прочети още ...

Категории новини