петък 31 август 2007 - 02:28:48
СТАНОВИЩЕ НА БФС ПО ПРОЕКТА НА МЗ ЗА

"НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ "


изх. № 180/ 31.08.2007г.

ДО
МИНИСТЪРА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОФ. Д-Р РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ


ОТНОСНО: Становища относно проект на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и проект на Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ на основание чл.26, ал.2 ЗНА.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ГАЙДАРСКИ,
Прочети още ...

Категории новини