понеделник 20 март 2006 - 14:44:06
от www.mh.government.bg

В резултат на въведеното изискване за предоставяне на отстъпка от аптеките за НЗОК пациентите са заплатили близо 9 млн. лв. по-малко за отпуснатите им лекарства. Това изтъкна министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Димитър Йорданов относно условията за сключване на договори между НЗОК и аптеките, по време на парламентарния контрол днес, 17 март.

Националната здравноосигурителна каса сключва договори за отпускане на лекарства, за които напълно или частично заплаща на аптеките на територията на цялата страна. В тези договори е отразено изискването за предоставянето на отстъпка в размер на 8% от пределната цена на предписаните лекарства. Условието се отнася за всички търговци, с което те са поставени при еднакви конкурентни условия, подчерта министър Гайдарски.
Той посочи, че броят на сключените между НЗОК и аптеките договори се увеличава през годините. През 2002 г. те са 1874, през 2003 г. – 2087, през 2004 г. – 2128, през 2005 г. - 2287 договора. Тези факти доказват гарантирането на равен достъп на населението до аптеки на територията на цялата страна.
Договорите, които се сключват между НЗОК и аптеките, не представляват търговски сделки, с тях не се цели извличането на печалба, посочи министър Гайдарски. НЗОК не акумулира приходи от договорената търговска отстъпка, а реализира икономии, които й дават възможност да заплаща по-голям брой лекарства на здравноосигурените лица.
Въвеждането на задължението аптеките да предоставят отстъпка в размер на 8% от пределната цена на НЗОК води до намаляване на тежестта, която пациентите поемат от стойността на необходимите им лекарства. В резултат те са заплатили близо 9 млн. лв. по-малко за отпуснатите им лекарства, а НЗОК е реализирала икономии в размер над 7 млн. лв., които са насочени за заплащане на повече на брой продукти за повече здравноосигурени граждани, подчерта министър Гайдарски финансовото изражение на въведеното изискване.
Той заяви, че по този въпрос е разумно да се проведат допълнителни разговори между представители на Съюза на фармацевтите в България и НЗОК.

[Публикувано от Илко Гетов]

Категории новини