понеделник 02 април 2007 - 12:59:17
Скъпи Колеги,

След ЗСОМФ вече е факт и ЗЛПХМ!
Нека ни е честит!
Разбираемо е, че доста от колегите не могат още да повярват, че това се случи.
След дългите години на чакане за осем месеца да се приемат и двата закона на пръв поглед това е чудо. Но само на пръв поглед и само за неинформираните.
Можеше ли чл. 222 да бъде формулиран по друг начин?
Да естествено. И това преди една година беше почти сигурно. Доста от хората които желаеха това да се случи работеха до последния час. Те никога няма да спрат. Но след приемането на ЗЛПХМ нещата вече ще стоят по друг начин.
ЗЛПХМ е пример за това как различните ПГ могат да се абстрахират от своите политически различия и да поставят на първо място обществения интерес.
ЗЛПХМ е пример и за това, как когато не се защитават тясно съсловни интереси а на първо място се поставя обществения интерес може да се надделее над лобитата на олигополните структури.
Колеги,
На този свят много малко неща стават случайно. Във фармацевтичния сектор още по – малко. И никога едно действие не е едноактово.
Радващо е, че заедно с приемането на двата закона ние сме свидетели и на израстване на съзнанието на фармацевтичното съсловие.
С двата закона ни се делегират доста права и отговорности. Дава ни се кредит на доверие. През следващата една година ние трябва категорично да докажем, че сме достойни за гласуваното доверие и да защитим думите с дела.
Ако не го направим може да се сърдим само на себе си. И не бива да се изненадваме ако и двата закона отново бъдат променени!
ЗЛПХМ със сигурност няма да се хареса на колегите, които гледат на Аптеката единствено като на стопански субект. Няма да се хареса и на тези, които смятат, че законите не се отнасят за тях. Прави чест на народните представители, че решиха да не се съобразят с техните желания.

Относно медийните изяви на ръководството на БФС:
Винаги съм вярвал, че докато не разясним правдиво и разбираемо на обществото същността на нашата професия, никога няма да бъдем разбрани и подкрепени.
Единствения начин да постигнем това е като убедим в своята правота първо журналистите. Едновременно с това за да постигнем нужните законодателни промени същото трябва да направим и с народните представители.
Вярно е, че в повечето случай едно събитие което не е отразено, за повечето хора не се е случило. Едновременно с това сме свидетели и на това как една форсирана медийна активност не винаги води до желаните резултати /справка Конгреса на БФС/.
В този ред на мисли, без да искам да обидя никого многократно съм заявявал, че имам най – голямо доверие на Д.В. Силно се надявам ЗЛПХМ да бъде публикуван в дните до 07.04.2007г. в този уважаван от мен вестник. Силно се надявам уважавания от мен проф. Гайдарски да поздрави и фармацевтичното съсловие за празника.
В краткото време от създаването на БФС и при наличието на ограничен ресурс УС на БФС реши, че трябва приоритетно да разясни проблемите и възможностите за тяхното решаване на народните представители. Считано от 4.04.2007г. /пресконференция на БФС в БТА/ започваме активно да разясняваме и на обществеността защо ЗЛПХМ трябваше да бъде приет в този вид.
Трябва на всички да стане ясно, че приемането ЗЛПХМ не е победа на /лобито на аптекарите/, целта е да се издигне на принципно ново ниво отговорността на магистър фармацевтите за здравето на нацията.

Кои са „бащите” и „майките” на ЗЛПХМ?
Много са и не случайно по – горе подчертах, че сме свидетели на „израстване на съзнанието на фармацевтичното съсловие”.
Една такава огромна по своята същност работа никога не може да бъде свършена от няколко човека. Не може да бъде свършена и за краткото време от учредяването на БФС до днес.
Кои не са? – Мисля, че Регионалните събрания и Конгреса на БФС доста ясно дадоха отговор на този въпрос!
Разбира се, че за да се постигне каквото и да е първо трябва да се направи анализ на състоянието на дадена система към момента и причините довели до него. След това да се набележат бъдещите параметри на системата и средствата за тяхното постигане. И преди и сега по голяма част от анализите ги правя предимно за УС. Разликата е, че сега те намират място в дневния ред. Досега нито един мой анализ не е публикуван в средствата за масово осведомяване без решение на УС. Разбира се ако УС реши всеки анализ може да бъде публикуван.
Които и да е закон не може да отчете многообразието на съществуващата действителността, особено в сектор в които законите често се променят и не се спазват от всички. Неминуемо всеки нов закон носи доза несигурност, дори и за тези, които винаги се стараят да спазват законите. Тук аз виждам ролята на БФС – да помогне на тези колеги да изпълнят изискванията на закона по най – безболезнен за тях начин.

Скъпи Колеги,
Искам още веднъж да благодаря на всички Вас, които поставихте интересите на съсловието над личните и неуморно работихте ЗСОМФ и ЗЛПХМ да станат факт. Благодаря Ви, че в царящото беззаконие запазихте своята вяра.
Доскоро се говореше, че това няма да се случи.
Сега се реагира – какво толкова е станало.
След няколко месеца ще имаме Стандарти и Кодекс. И нещата реално ще започнат да се случват.


Мирослав Ненчев
Председател на УС на БФС

Категории новини