сряда 07 февруари 2007 - 13:19:28
До всички желаещи аптеки,
Имащи желание да приемат студенти 5-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж.

Продължителност 4 месеца.

Изисквания към кандидатсващите аптеки:
1.Работа с НЗОК
2.Работа с наркотични
препоръчително: приготвяне на екстемпорални форми.
В допълнителния файл ще намерите по-подробни изисквния.

Срок за изпращане на данните на кандидатстващата аптека не по-късно от 11.02.2007 г., след 12.02.2007 г. кандидати не се приемат.

Условия за участие:
Преиемат се кандидати попълнили пълната информация в приложената таблица на отделен файл под excel, изпратен на е-майл -имейл- не по-късно от 11.02.2007 г. или подадена на дискета или CD на откритото за регистрация на маг.фармацевти за членство в БФС бюро във Фармацевтичен Факултет до 09.02.2007 г. включително.
Кандидатите ще бъдат разгледани на Комисия по етика и качество, след което ще бъде изготвен списък, като в началото ще бъдат записани аптеки изготвящи екстемпорални форми, а след тях всички останали. Ако има неодбрени аптеки, те ще бъдат уведомени на е-майл адреса си. При липса на такъв, отказ няма да бъде изпратен.
На 12-13.02.2007 г. списъка ще бъде изложен в ФФ на място където студентите ще избират аптеката за своя стаж. Вашата аптека може да небъде избрана от никой студент.
Преди да се запишат при вас, студентите могат и да ви се обадят.

Студенти имащи преки роднини с аптеки могат да бъдат записани директно в тези аптеки.

Желая ви здраве!
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
(координатор на проекта)

Прилагам:
JPG файл - изисквания
Excel - таблица в която да попълните вашите данни.

Моля предайте на ваши заинтересовани колеги!!!!!!!

Категории новини