сряда 01 март 2006 - 19:16:28
До
Министър-председателя
на Република България
г-н Сергей Станишев

До
Главния прокурор
на Република България
г-н Борис Велчев

До
Министъра на
Вътрешните работи
на Република България
г-н Румен Петков

Уважаеми
г-н Министър-председател,
г-н Главен прокурор,
г-н Министър на вътрешните работи,

На прага на Европа, български генерал от МВР да замесва в скандал чрез медиите, по време на неприключило следствие в НСлС, образцова българска фирма е недопустимо, неоснователно и противозаконно, подрива Вашия личен авторитет и срива престижа на страната. Останахме изненадани, че без да се потърси среща и/или разяснение от нас, на нарочна пресконференция, отразена във всички медии миналата седмица, директорът на НСБОП ген. Ваньо Танов направи опит да охули и замеси името, открито насъскваше общественото мнение срещу и заклеймяваше дейността на най-голямата и широко призната зад граница българска фирма в здравеопазването "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД. Предвид липсата на сериозни обосновани и компетентно доказани обвинения към фирмата, която безплатно е разпространявала редица помощи по искане на МЗ и други организации и безлихвено е кредитирала българското здравеопазване вече 15 години, недопустимо е и държавата следва да пресече, уважаеми господа министри и висши магистрати, тази практика, започнала от предшественика на ген. Ваньо Танов, ген. Валентин Петров, на виртуални упражнения за доказване на въображаеми престъпни схеми там, където те, в най-строго регулирания сектор на обществения и икономически живот, не могат да съществуват. Въпреки че не знаем каква е била поръчката този път, ние отново оказахме пълно съдействие на следствието като предоставихме своевременно всички изисквани данни и документи при разследване дейността на председателя на БЧК.
Понеже достойното и пълноценно присъединяване на страната към Европейския съюз е дело на институциите и на българското общество, включително добре работещите български фирми - големи данъкоплатци, искаме специално да отбележим, че доброто име на България и българския бизнес, и приноса на специализираните органи на МВР вървят ръка за ръка в този процес.
Вместо да получим заслужено обществено признание, защото няма човек на територията на страната, който през последните 15 години да не е лекуван с лекарства, доставени от "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД, единственият доставчик, покриващ територията на цялата страна до 2 часа от заявката на всяка аптека или болница, ние получаваме необосновано охулване и инсценирано противопоставяне с болните хора, за които в конкретния случай, отделно и многократно сме положили извънредна грижа, въпреки безхаберието на предишния министър на здравеопазването.
Не може повече, уважаеми господа министри и висши магистрати, да позволявате репресивния апарат на МВР да бъде използван за разправа с индустриалната и корпоративна гордост на България, в нашия случай, по поръчка на загубила пазари и доверието на пациенти и инвеститори софийска фирма за производство на стари лекарства. Освен че МВР има много важни други задачи, на прага на нова Европа особено следва да осигурява конкурентна среда и компетентно да следи за нейното насърчаване, а инциденти като този от миналата седмица нарушават законите и принципите на съвременното гражданско общество. Моля да обясните на въпросните длъжностни лица, че подобно поведение не е героична защита на справедливостта, нито даже ги превръща в тоталитарни хардлайнери, а още по-малко в ястреби на каузата на закона. Моля също така да ни разберете правилно, Управителният съвет на фирмата и нашият високо образован колектив познава добре МВР и уважава личния състав, всички офицери и сержанти. В МВР днес има други високо ерудирани генерали, с голямо признание в страната и света.

Искрено се надяваме на вашата подкрепа и ви пожелаваме успехи,С уважение,

УС на "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД

Категории новини