неделя 05 юни 2016 - 09:56:51
Pharmclub.info

ОТ ПЪРВИ ЮНИ МОЖЕ ДА ИЗБИРАМЕ ЛИЧЕН ЛЕКАР И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

От началото на юни 2016 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) стартира услугата
за избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) по електронен път
(съгласно чл.6, ал.6 от „Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ“ и чл. 49 от Решение на Надзорния съвет на НЗОК от 29.03.2016 г.).

Онлайн изборът (първоначален, временен или постоянен) на ОПЛ може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник. За целта здравноосигуреното лице (ЗОЛ) трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню „Избор на личен лекар“, откъдето да осъществи избора си на ОПЛ чрез регистрационната форма за избор.

Категории новини