четвъртък 02 юни 2016 - 19:31:50
Европейската лекарствена агенция (ЕМА) разширени индикации за приложение на следните медикаменти:

Cubicin (daptomycin) на Novartis Europharm ще се прилага и при деца на възраст 1-17 години с усложнени кожни и мекотъканни инфекции.

Edurant (rilpivirin) на Janssen-Cilag, в комбинация с антиретровирусни медикаменти, ще се използва за лечение на HIV-1 инфекция при пациенти на възраст >12 години с вирусен товар >/=100 000 HIV-1 RNA копия/ml.

Vidaza (azacitidine) на Celgene ще се прилага и за лечение на възрастни пациенти >65 години с остра миелоидна левкемия, които не са подходящи за трансплантация на хемопотеични стволови клетки.

Ement (aprepitant) на MSD, в нова лекарствена форма от 125 mg прах за орална суспензия, ще се използва при гадене и повръщане, свързани с умерена и тежка еметогенна противоракова химиотерапия при възрастни и деца >12 години.

Xalkori (crizotinib) на Pfizer ще се прилага и като първа линия терапия на възрастни пациенти с анапластичен позитивен на лимфомна киназа (ALK) напреднал недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC).

Cosentyx (sekucinumab) на Novartis Europharm е с две нови индикации за приложение. Медикаментът ще се използва в комбинация с methotrexate за лечение на активен псориатричен артрит при възрастни пациенти, след неуспех от предходна терапия с модифициращи заболяването антиревматични медикаменти (DMARD). Освен това, sekucinumab е показан и за терапия на активен анкилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които не отговарят на конвенционалната терапия.

От Medical News - 02/06/2016

Категории новини