сряда 25 май 2016 - 00:17:51
Източник: Фармклуб.инфо

Българската фармацевтична студентска асоциация е с ново ръководство

Българската фармацевтична студентска асоциация е с нов управителен съвет за мандат 2016/2017. Това стана ясно на 17 май във Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София на Общо събрание на организацията. За председател на асоциацията бе избрана Антоанета Балканска. Другият кандидат за позицията бе Вергиния Лазарова, която до този момент е била касиер на организацията. 30 студенти гласуваха за Балканска, 19 - за Лазарова и имаше два невалидни вота. Сред акцентите в представянето на новата председателка бе засилването на международната дейност и по-конкретно с Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA), както и повече съвместна работа с фармацевтичните студентски асоциации в Пловдив и Варна.
Зам.-председател вече е Ирина Георгиева, която досега бе координатор за здравните кампании. Секретар на БФСА в този мандат е Мария Динева, касиер – Йоана Владимирова, отговорник връзки с обществеността – Вася Влаина. Координатори в разширения управителен съвет са Светослава Иванова (лекции и обучения, която за втора поредна година заема тази позиция), Тихомира Николова (национални обмени и международни проекти), Катерина Славова (здравни кампании), Веселка Иванова (IT), Магдалена Желязкова (научна дейност).Освен избора на нов управителен съвет на събранието бе приет отчета на ръководството за 2015/2016 година. Управителният съвет на асоциацията се избира за една година. Събранието се водеше от досегашния председател на асоциацията Деница Добрева, която представи дейността през изминалата година. Впечатление правеха множеството кампании и инициативи, които са проведени. Сред тях се открояваха Академия на успеха, международни обмени със студенти, здравни кампании, насочени с цел превенция към цялото обществото и други.

На събранието присъстваха и магистър-фармацевти, които са представители на Българския фармацевтичен съюз – Тодор Найденов, зам.-председател на УС на БФС, Антон Вълев, член на контролната комисия на БФС и председател на Националната аптечна камара, Стефан Балкански, член на УС на БФС. Те отправиха критики, напътствия и съвети към асоциацията.

Магистър-фармацевт Тодор Найденов порица студентите за работата им с определени компании, отправи критики към ръководството, даде препоръки и ги посъветва да обръщат повече внимание на партньорските организации.

Магистър-фармацевт Антон Вълев ги поздрави, сподели очаквания за по-сериозно сътрудничество с други студентски асоциации и с малките компании. Той ги прикани и да се обърнат към политиката, като например да влязат в парламента и по този начин фармацевтите да имат свои представители в законодателния орган.

Магистър-фармацевт Стефан Балкански също отправи критики към досегашното ръководство. А новата председателкана асоциацията Антоанета Балканска не скри гордостта си, че не е единственият фармацевт в семейството си, тъй като е негова сестра. А самият той сподели, че е съосновател на Асоциацията.


Магистър-фармацевт Венелин Сапунаров, председател на РФК София-столична, също присъства на събранието по покана на студентите, тъй като е почетен член на БФСА. Той поздрави младежите за активностите, енергията и ентусиазма, с които работят. В изказването си той ги насърчи да продължават в същия дух. След събранието пък коментира: „Студентската асоциация трябва да отстоява своята независимост. Също така би било добре при провеждането на общите събрания на БФСА да няма намеса и изказвания на магистър-фармацевт , които вече не са студенти и могат да повлияят на избора на студентите“. По думите му също така това проточва допълнително събранието, което продължи повече от пет часа (това включва и отлагането с един час, поради липса на кворум).

Категории новини