сряда 09 март 2016 - 19:18:46
Това стана на пресконференция на БФС по повод възможността за генерично заместване на лекарства от магистър-фармацевти

На пресконференция в БТА Венелин Сапунаров, председател на Регионална фармацевтична колегия София-столична, представи структурата на най-голямата организация на съсловието в България. Събитието бе по повод прогенеричната лекарствена политика.
Магистър-фармацевт Сапунаров посочи, че членовете в столичната организация към момента са 2096. Сред тях 231 магистър-фармацевти работят във фармацевтични представителства, 134 са дистрибутори, 114 са в болнични аптеки, 88 – в производството на лекарства, 67 са преподавателите във фармацевтичните факултети, 42 се занимават с клинични проучвания, а най-голяма част от магистър-фармацевтите работят в откритите аптеки, с които пациентите най-често се срещат.

Всички те непрекъснато отделят време, за да се преквалифицират, чрез продължаващо обучение и научни конференции, отбеляза Сапунаров. По думите му през последните 4 години над 996 са били магистър-фармацевтите, които са участвали в допълнителна подготовка, а темите, които са разглеждани и обсъждани са над 250. По време на обучението има активно международно участие, чрез което се цели обмяна на добри практики и сътрудничество. Едни от специфичните теми са за онкологичната фармация, т.нар. „студена верига“, лекарствената злоупотреба в спорта и други. „Опитваме се да поддържаме едно добро професионално качество на услугата. Голяма част от магистър-фармацевтите поддържат нивото си като се информират постоянно за новостите в сферата, както и чрез тестове според европейските изисквания за квалификация и тестове за етичните стандарти във фармацията“, отбеляза председателят на РФК София-столична.

Пресконференцията бе открита от проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU). Той коментира, че до сега фармацевтите не са си позволявали да дават квалификации за професионалните компетентности на другите съсловия и няма да позволи това да се случи и за магистър-фармацевтите. Той подчерта, че най-добрите специалисти по отношение на лекарствата са именно магистър-фармацевтите. Проф. Гетов изложи тезата си за възможността за генерично заместване на лекарствата, които се заплащат частично от бюджета на НЗОК, като уточни, че България е една от 4 държави в ЕС, които не дават реален начин това да се случи. По думите му така пациентът ще има повече свобода на избор. Изключения от това правят биотехнологичните, биоподобни и биологични лекарствени продукти и такива с тесен терапевтичен индекс. Според него от 1700 лекарствени продукта по международно непатентно наименование (INN) на активното вещество, изключенията ще бъдат не по-малко от 550-600.

Другите участници в пресконференцията бяха Светослав Крумов, главен секретар на БФС и ковчежник на Организацията на европейските компетентни органи за медицинските професии (EurHeCA), и Антон Вълев, председател на Националната аптечна камара. На пресконференцията стана ясно, че БФС е изпратил писмено становище до Министерството на здравеопазването относно проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на право на достъп до медицинска помощ, с предложение да се отложи приемането на промените до 1 септември т.г.

Категории новини