четвъртък 21 септември 2006 - 18:43:17
ВАС спря действието на новия лекарствен списък на НЗОК (Реимбурсен списък), който е в сила от 01.09.2006 г.

Източник: ВАС -линк-

С Определение № 9089/21.09.2006 г., постановено по адм. дело № 8464/2006 г., петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) спря до постановяване на окончателен съдебен акт по делото действието на параграф 1 от Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България за 2006 г. (ДВ, бр.106/2005 г.), обнародван в ДВ, бр.68/22.08.2006 г. (Приложение 11 “Лекарствен списък на НЗОК”).
Прочети още ...

Категории новини