четвъртък 21 септември 2006 - 11:53:42


При проверки на ИАЛ в аптечната мрежа на гр. Варна бе установена продажбата на екстемпорално приготвен в аптека лекарствен продукт под наименованието Indextol в спринцовки от 2 и 5 ml, без да е означeн срок на годност.

При извършения в ИАЛ анализ на взета от пазара опаковка от горепосочения продукт бе установено, че екстемпорално приготвения продукт не съответства на изискванията за първична и вторична опаковка, външен вид на пастата, количествено съдържание на активните и помощните вещества, посочени в документацията на “Балканфарма-Разград” АД, производител на оригиналния лекарствен продукт Indextol oromuc. paste. 5 g. Екстемпорално приготвеният продукт не съответства на изискванията за качество и не следва да бъде използван за лечение.

За установените нарушения на виновните лица ще бъдат наложени предвидените в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина санкции.

ИАЛ отново се обръща към гражданите да бъдат внимателни и предпазливи при закупуването на лекарства. В случай на съмнение относно качеството на лекарствен продукт, молим да бъдат уведомени съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве или ИАЛ.

Телефон за сигнали на ИАЛ: (02) 944 16 36.

Категории новини