петък 03 февруари 2006 - 12:27:17
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
София 1504, бул. “ЯнкоСакъзов” № 26, тел. 943-40-46; факс 943-44-87
ЗАПОВЕД №А-05-023
от 26.01.2006 г.

На основание чл. 90а, ал. 1, във връзкас чл. 90 от ЗЛАХМ
РАЗПОРЕЖДАМ:
Прочети още ...

Категории новини