понеделник 11 септември 2006 - 07:36:21
e-Club Pharmacist - затворено фармацевтично ИНТЕРНЕТ общество

На 09.09.2006 г. /Девети Септември/ се състоя първата среща на членовете на e-Club Pharmacist.
Основната обсъждана тема беше изграждането на правилата за членство в клуба, подбора на нови членове, предложения за развитието на сайта. След това присъстващите обсъдиха и въпроси които ги вълнуват - Закон за съсловната организация, Закон за лекарствата, Работа с НЗОК и други. Бяха консолидирани единни становища по основните въпроси които ще се отстояват от всички членове на клуба.
Бихме искали да представим накратко, идеята на този сайт:

  • Този саит е независим от всякакви организации и фирми
  • Сайта е частен
  • Той е свободна територи за изказване на професионални мнения в областа на фармацията
  • Желанието ни е, тук да може да намерите фокусирано всичко ново което се случва в Българската фармация
  • Всички фармацевти посещаващи сайта са равнопоставени, независимо от местоработата, възгледите и убежденията им
  • Сайта е място за среща и на членовете на затворен клуб: e-Club Pharmacis
  • Членството в клуба не ограничава членството във всякакви други организации
  • Посещението в сайта и регистрацията в него не са свързани с членство в клуба
  • Членството в e-Club Pharmacis е ограничено. (Допълнително ще бъдат публикувани новите условия за членство)


Категории новини