петък 14 юли 2006 - 11:50:53
Източник: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 13.07.2006 г.

НОВ ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ ГАРАНТИРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ УПОТРЕБАТА НА КАЧЕСТВЕНИ, БЕЗОПАСНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛЕКАРСТВА


Проект на нов Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, който представлява нов подход в лекарствената регулация у нас, прие Министерският съвет на заседанието си днес, 13 юли.

С документа се постига пълно хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в областта на лекарствата и се осигурява прилагането на действащите 4 директиви и един регламент на Общността в тази област.
Прочети още ...

Категории новини