вторник 23 септември 2008 - 20:53:09
news.bg
26.09.08

Единни изисквания за студентите по здравни грижи


Правителството прие наредба, която въвежда единни изисквания за студентите, които ще се дипломират като бакалаври в направлението "Здравни грижи".
В новата наредба са включени специалностите помощник-фармацевт и зъботехник. Наименованието на специалността "Санитарен инспектор" е променено на "Инспектор по общественото здраве".
В наредбата не са включени специалностите "фелдшер" и "ортопедичен техник", тъй като през последните години те не са изучавани.
Медицинските и рентгенови лаборанти, рехабилитаторите, инспекторите по общественото здраве, помощник-фармацевтите, зъботехниците и масажистите ще се дипломират като бакалаври след тригодишно обучение и успешно взет държавен изпит.

Категории новини