СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

събота 14 юни 2008 - 01:46:55


Писмото на ЕК относно принципа
„един фармацевт-една аптека” не е свързано с налагане на санкции срещу България


Асоциацията на собствениците на аптеки използва писмото на ЕК, за да манипулира народните представители, медиите и общественото мнение
Изпратеното до България писмо от ЕК, във връзка с жалба на Асоциацията на собствениците на аптеки е част от нормалната процедура в комисията и представлява стандартна практика на проучване и искане на становище от заинтересованите страни.

Писмото, с което се иска тази информация, се използва от Асоциацията на собствениците на аптеки за грубо манипулиране на медиите и общественото мнение. Твърдението на председателя на АСА Николай Костов, че това писмо е първата крачка за налагането на санкции на България от страна на ЕК, е напълно невярно и цели оказване на натиск върху институциите за отмяна на етичния модел „един фармацевт-една аптека”. Европейският съд е институцията, която налага глоби и наказания, а не Европейската комисия.

Българският фармацевтичен съюз припомня, че голяма част от европейските страни прилагат принципа „един фармацевт-една аптека” и последователно и категорично го защитават пред ЕК. Срещу тях няма наложени никакви санкции. Напротив – правителствата на Германия, Франция, Австрия, Испания, Италия, Гърция, Португалия, Финландия защитават националните си решения да прилагат етичния модел на собственост на аптеките, който е в полза на пациентите и не обслужва частни корпоративни интереси.


гр. София
12.06.2008г.


БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ