Писмо до лидерите на КНСБ и КТ “ПОДКРЕПА”

сряда 16 април 2008 - 23:17:34Писмо до лидерите на КНСБ и КТ “ПОДКРЕПА”

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ
Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ

ДО
ПРЕЗИДЕНТА
НА КТ “ПОДКРЕПА”
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,

Кризата в здравеопазването се задълбочава вече трета поредна година. Системата е крайно недофинансирана и става опасна за българските граждани. Доходите на работещите в системата на фона на високата инфлация, практически намаляват. Налагат се с груби едностранни административни подходи правила за работа, пречещи и на пациентите, и на медицинския персонал. Налице е тенденция на масова емиграция и отказ от професията от страна на медицинските специалисти. В системата се шири корупция, генерирана от най-високи нива. Причината е в нежеланието за диалог от страна на управляващите, липсата на визия и политическа воля за развитие на системата, което задълбочава кризата в здравеопазването.
В същото време тече процес на подготовка на фундаментални политически промени в системата от тесен кръг икономически заинтересовани лица. Подобни намерения не са заложени в предизборните програми на партиите от управляващата коалиция. Промените не надграждат, а сменят съществуващия здравноосигурителен модел, с практическо елиминиране на солидарния принцип.

Поради всичко това, отказа от диалог от страна на управляващите и изчерпването на други средства, Българският лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българският фармацевтичен съюз и Българска асоциация за защита на пациентите, с решение на ръководните си органи създадоха комитет, чиято цел е да подготви национални протестни действия на медицинската общност, за които ще търси широка обществена подкрепа. Създадени са съответните комитети по места, организират се срещи с медицинската общност по региони.
Съсловните организации с подкрепа на пациентски и други организации предвиждат провеждане на национален протест, последващ от ефективни протести, включително стачни действия.

Призоваваме Ви, като представители на наетите лица, работещи в здравеопазването, да подкрепите националния протест. Очакваме в кратък срок вашето становище и готовност за участие в националния протест и ефективните протести, включително в организацията на стачни действия в здравните заведения от бюджетната сфера и в лечебните заведения-търговски дружества, като Ви каним за участие в организационния комитет.


14.04.2008 г.
гр. София

Председател на УС на БЛС
/ Д-р Андрей Кехайов /

Председател на УС на БАПЗГ
/ Проф. Станка Маркова /

Председател на УС на БФС
/ Маг.фарм. Мирослав Ненчев /

Председател на УС на БАЗП
/ Пламен Таушанов /