За какво заседава УС на СФБ ?

сряда 17 май 2006 - 01:17:54
Изх. 55/ 17.05.2006
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Управителният съвет на Съюза на фармацевтите в България ще се проведе на 17.05.2006 г. (сряда)от 10.30 часа в офиса на Съюза на бул. Джеймс Баучер 116, ЕТ. 3. Дневен ред:
1.Дни на фармацията 2006 – изпълнение и проблеми.
2.Закон за съсловната организация за лекарствените проблеми и мерки.
3.Национална здравна стратегия-(становище)
4.Медийна политика на Съюза
5.Разни
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СФБ
ПРОФ. ЕВГЕНИЙ МИНКОВ