Проект на Национална здравна стратегия 2007 – 2012

събота 29 април 2006 - 07:58:34
Източник: Министерство на здравеопазването.

Проекта можете да изтеглите в .pdf формат от тук.

Министерството на здравеопазването предоставя за широко обществено обсъждане разработения от експертен екип проект на Национална здравна стратегия 2007 – 2012.
Документът е отворен за коментари, мнения и предложения към всички участници в системата на здравеопазването – държавни институции, съсловни, професионални и синдикални съюзи, пациентски сдружения, неправителствени организации, структури на гражданското общество, научни дружества, лечебни заведения, органи на местното самоуправление, медии и други.
Целта е да се постигне обществен консенсус за реализацията на Националната здравна стратегия, на плановете и програмите, свързани с нея, които са насочени към подобряване на медицинското обслужване и здравето на българската нация.
Окончателният проект на Националната здравна стратегия 2007 – 2012, който ще бъде внесен за утвърждаване в Министерския съвет, ще отчете направените в хода на общественото обсъждане предложения.
Предложения за изменения и допълнения на проекта на Национална здравна стратегия 2007 – 2012 може да изпращате до 2 май 2006 г. на e - mail адрес: nzp_strategy@mh.government.bg

[Публикувано от Angelov]