Фармацевт уволнен за нарушения при отпускане на лекарства за онкологично болни

събота 29 април 2006 - 07:52:14
Източник: Министерство на здравеопазването

Изпълнителният директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) доц. Страшимир Каранов наложи наказания на трима лекари и един магистър-фармацевт за допуснати нарушения при получаването и отпускането на скъпоструващи лекарствени средства за лечение на онкологично болни.
Управителят на аптеката в СБАЛО магистър-фармацевт Кина Донова е уволнена. С предупреждение за уволнение е наказана д-р Галина Куртева, научен сътрудник І степен в Клиниката по химиотерапия. Доц. Константа Тимчева, началник на Клиниката по химиотерапия, и д-р Красимир Ралчев, началник на стационарен блок в болницата, са санкционирани със забележка. Директорът на СБАЛО налага наказанията поради нарушения, установени при извършена от Министерството на здравеопазването проверка. Решенията за тях са взети след обсъждане на Съвет на директорите и спазване на изискванията на Кодекса на труда.
Наказанията са наложени за констатирани нарушения на Правилника за реда за съхранение, отпускане и контрол на разхода на лекарства, получавани в болничната аптека по реда на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет. Сред причините за взетите решения е и фактът, че не са изпращани редовно известия до директора на болницата и Министерството на здравеопазването поименно за пациентите, вида и количествата на останалите лекарства и причината за прекратяване на лечението.
Тези нарушения са довели до натрупване в болничната аптека на освободени количества от скъпоструващи животоспасяващи лекарства за онкологично болни в период на обща криза за лекарства за онкологично болни през 2005 г., което е лишило нуждаещите се пациенти от адекватно лечение, аргументира се доц. Каранов в издадените заповеди.
Наказанията са част от мерките, които ръководството на СБАЛО предприема за недопускане в бъдеще на подобни практики. За подобряване на дейността по получаването, отпускането и контрола по разхода на лекарствени продукти, осигурявани по реда на Наредба 34 на МЗ, със заповед на доц. Каранов ще се извършват текущи проверки, както и периодичен мониторинг и одит на болничната аптека.

[Публикувано от Angelov]