РФК-ВАРНА

понеделник 28 януари 2008 - 21:09:16
Уважаеми Колеги,

В условията на все по- нарастваща зависимост на аптеките от търговците на едро и растящия брой на нелоялните конкуренти, целящи монополизиране на аптечния пазар, разполагаме с информация, че Либра АД има постигната договореност за зареждане на аптеки” Марешки” на преференциални условия.Освен това този склад си позволява зареждането на незаконно работещи обекти, грубо погазвайки интересите на законно работешите свои дългогодишни партьори.
Ние смятаме,че такова поведение не прави чест и най-малкото,което “Либра АД” дължи на дългогодишните си партньори е коректност и уважение.
Имайки предвид гореизложените факти, ние ви призоваваме да преразгледате търговските си взаимоотношения с “Либра АД”,тъй като смятаме, че той нарушава интересите на всички магистър-фармацевти.
Такива действия на протест , ще бъдат предприети и от други колегии в страната.Нека бъдем солидарни и единни в отношението си към некоректните търговци.С уважение: УС на РФК гр.Варна