ПИСМО РФК - София до РЗОК-София

събота 19 януари 2008 - 03:09:57
До
Директора на Столична РЗОК
Д-р Мариета Райкова

П И С М О
Относно: Проект на Допълнително споразумение към договори за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни ...

[lightbox=https://www.pharmclub.info/e107_files/public/a3.jpg|Писмо|pismo|][/lightbox] [lightbox=https://www.pharmclub.info/e107_files/public/a4.jpg|Писмо|pismo|][/lightbox]