Пристигна веста за протеста

понеделник 07 януари 2008 - 00:50:20
СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
ПЪРВИ ЕТАП НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ

В знак на несъгласие с непрозрачната политика на МЗ, създаваща все по-голям хаос във фармацевтичния сектор, аптеките в страната ще бъдат затворени за 1 час на 08.01.2008г. от 12.00 ч.
Управителният съвет /УС/ на Българския фармацевтичен съюз /БФС/ взе решение за провеждане на едночасов ефективен протест в знак на несъгласие с водената от МЗ непрозрачна политика, която създава все по-сериозни затруднения за нормалното функциониране на фармацевтичния сектор. Аптеките подкрепящи протеста няма да работят в продължение на най-малко 1 час на 08.01.2008г. /вторник/ от 12.00 ч. На входовете им ще бъдат поставени указания за най-близката дежурна аптека.
Причините за протеста са продължаващата липса на диалог от страна на МЗ, незачитането на препоръките на Българския фармацевтичен съюз в качеството му на законова съсловна организация, както и изключването на съюза от процеса на изготвяне на изключително сериозни промени в нормативната уредба. Политиката на министерството все повече води към разбиване на един добре функциониращ сектор като фармацевтичния и ограничаване достъпа на пациентите до лекарства, а в момента има сериозна опасност и от създаване на ценови хаос.
След като Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране цените на лекарствените продукти бе приета без да е съгласувана със съсловната организация на магистър-фармацевтите, министерството на здравеопазването и НЗОК вече създадоха и първите предпоставки за принудителното й нарушаване още с влизането й в сила. Предвидените в нея надценки за лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък не могат да бъдат прилагани от аптеките при работа с НЗОК. Причината е, че лекарственият списък на здравната каса не е съобразен с актуализирания Позитивен лекарствен списък. Тази ситуация се очаква да продължи още няколко месеца. Единственият начин през този период да не се прекъсва достъпа на пациентите до лекарства е аптеките да продължат да работят по старите надценки, като на практика МЗ и НЗОК ги принуждават да не спазват наредбата, за която министерството толкова упорито настояваше. Създадените от МЗ предпоставки за ценови хаос допълнително се задълбочават и от факта, че в наредбата за надценките няма гратисен период за изчерпване на наличните към 1-ви януари лекарства, закупени според старите условия.
Въпреки сериозните неясноти относно функционирането на фармацевтичния сектор от началото на новата годината, здравното министерство и НЗОК продължават да отказват поканите на Българския фармацевтичен съюз за конструктивен диалог с цел решаване на проблемите. На 17 декември БФС поиска среща с председателя на УС на НЗОК д-р Емил Райнов и Директора на НЗОК – д-р Румяна Тодорова, за да се уточнят условията при които трябва да работят аптеките и търговците на едро след влизането в сила на новата нормативна уредба, но до момента отправената покана е без отговор.
Обезпокояваща е тенденцията отговорните институции да не се съобразяват с позициите на съсловните организации, въпреки представените от тях аргументи, обосновани с експертни и икономически анализи. Ситуацията в сектора на здравеопазването става все по-кризисна заради липсата на диалог с професионалните съсловия, чиито експертни мнения би трябвало да са приоритетни за МЗ при формиране на националната здравна политика. Българският фармацевтичен съюз изразява своята съпричастност с проблемите на всички съсловни организации, към които МЗ демонстрира унизително отношение.
гр. София
06.01.2008г.
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

публикувано от регистриран в сайта: 870