МНЕНИЕ

събота 27 октомври 2007 - 16:54:59
Скъпи колеги,
Във връзка с спекулации,легенди и различни обвинения на този и онзи, явно целящи разединението на фармацевтите и неприемането на етичния кодекс, бих искал да ви предоставя едно мнение на колегата Златков, зад което заставам и аз. Другото което искаме да ви уверим е че предложението на София е разгледано и обсъдено от етичната комисия на БФС.Никога не сме имали намерение да скриваме проекти от вас и тези твърдения са неверни. По този повод прилагаме за ваша информация суровия вариант на предложения проект от Комисията по етика и качество към РФК София-столична. Официалния проект на БФС е публикуван на сайта на БФС www.bphu.bg. Сами можете да ги сравните. Етичния кодекс, ще се приема от делегатите на конгреса на 24.11.2007 г.

С уважение
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на РФК София-Столична

Венелине, пращам ти файла с проекта за Етичен кодекс изработен от Комисията по етика и качество към РФК София-столична. Подчертавам, че това е проект, а не завършен вариант. Този проект го предоставихме на Комисията по етика и по мое мнение той послужи като основа за изготвянето на проекта за Етичния кодекс,който ще се обсъжда на предстоящия конгрес. При работата сме ползвали основно етичния кодекс на фармацевтите от провинция Квебек, Канада, етичния кодекс на лекарския съюз, както и кодекса на британското кралско дружество и материали предоставени от Огнян Медаров. Искам да кажа, че не сме измисляли топлата вода. Тъй като чувам различни митове и легенди за това кой какво писал и кой какво скрил и т.н.,трябва да отбележа, че голяма част от предоставеното от РФК София е влязло в гласувания от етичната комисия проект. Има неща които не са влезли, но те са отразени в правилата за добра фармацевтична практика, а други ще влязат в Наредба №8. Моето мнение е, че не пречи тези текстове да бъдат вписани и в Етичния кодекс, както някои текстове от закона за съсловната организация за записани в устава на БФС. Затова има конгрес на който тези неща се решават.И да ти кажа честно не разбирам защо е цялата дандания. Етичния кодекс трябва да бъдат принципи и правила доброволно приети от всички и да се спазват от всички. Не може да искаме правила, но ако може да не важат за един или друг колега. Тогава става тясна врата в полето. Не може да бъде и като наказателен кодекс, както вероятно се иска на някого. Защото тогава ще бъде “захарно бонбонче” за едни, а за други – от онова в лъжицата, дето се слага в кацата с меда.

Маг.фарм. Александър Златков
Председател на Комисията по етика и качество към РФК София-столична


Фйла с проекта за Етичен кодекс изработен от Комисията по етика и качество към РФК София-столична, можете да свалите от тук: Eti4en_Codex_RAbotenVariant_SM.zip

Темата във форума за обсъждане на Етичния кодекс е тук:
Етичен Кодекс