Обръщение на БФС

събота 15 септември 2007 - 15:32:50

[lightbox=https://www.pharmclub.info/e107_files/public/poster.jpg|Постер||left][/lightbox]
Уважаеми пациенти,

Ние, фармацевтите в Република България, сме силно обезпокоени от опитите да бъдете заблудени, че цените на лекарствата ще се понижат след като бъдат драстично намалени надценките, с които ние издържаме аптеките си и се грижим да получавате качествено обслужване.

Подготвяната от Министерството на здравеопазването псевдо-социална „Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти” не само няма да доведе до реално намаляване на цените на лекарствата, но и ще предизвика масови фалити на аптеки. В следствие на това на хиляди хора ще им се налага да пътуват големи разстояния, за да си набавят необходимите им медикаменти. Убедени сме, че е в интерес на гражданите да имат в близост до тях достъпна аптека, която да им предлага качествени фармацевтични грижи.

Надценката не е печалба за фармацевта, тя е гаранция за качество и добра аптечна практика. Искаме да Ви уверим, че ние не протестираме заради печалбата или защото искаме цените на лекарствата да са високи. Ние знаем как да решим съществуващите проблеми и нееднократно предоставихме на МЗ разумни предложения, основаващи се на нашия и чуждестранния опит. За съжаление досега не сме срещнали разбиране.

Присъединете се към нас в протеста, подкрепете ни в стремежа ни да отстоим правото на всеки да получава достъпна и качествена фармацевтична грижа.


----- МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ ----


МИТ: Фармацевтите имат огромни печалби


РЕАЛНОСТ: Брутната печалба на аптеката е 15.80 лева на всеки 100 лева. От тези 15.80 лева трябва да се плащат заплати, наем, електричество, обучение,данъци и други разходи.

МИТ: Аптеките в България имат едни от най - високите търговски надценки в Европа

РЕАЛНОСТ: Аптеките в България работят с едни от най-ниските надценки в Европа, 30% по – ниски от средноевропейските. За разлика от това, лекарствата в България се облагат с една от най-високите ставки на ДДС в Европа - 20%. В повечето европейски страни ставката на ДДС е между 5%-9%, а в някои – 0%. Ставката на ДДС е реалната възможност за намаляване на крайните цени на лекарствата.

МИТ: Фармацевтите нямат никакви разходи, а само печалби от пациентите

РЕАЛНОСТ: освен първоначалната инвестиция в помещение, оборудване, първоначално зареждане с лекарства и заплати на служителите, собствениците на аптеки трябва непрекъснато да закупуват лекарствени продукти, да плащат на дистрибуторите и да отпускат лекарства по НЗОК, които обикновено им се заплащат след минимум 60 дни. Въпреки, че аптеките кредитират НЗОК, ако здравната каса не им плати навреме, в опасност се намират както заплатите на служителите, така и самото им съществуване.

МИТ: Лекарствата в България са много скъпи


РЕАЛНОСТ: Лекарствата в нашата страна са едни от най-евтините в сравнение с Европа! В България цените на лекарствата са с 30% по-ниски от средните за Европа.

МИТ: Намаляването на надценките за лекарствата ще спести много пари на българските граждани

РЕАЛНОСТ: Няма да спести. Тази мярка няма да има очаквания ефект. В големите градове цените ще останат непроменени, но мярката ще докара до фалит аптеките в малките градове и селата, и тогава хората ще трябва да ходят до най-близкия голям град за каквото и да е лекарство.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Обръщение към пациентите ( Obrastenie-pacienti.doc )
Обръщение на БФС към фармацевтите ( Obrastenie.BFS.doc )
Плакат ( poster.jpg )