Готовност за активни действия по израз на несъгласие

събота 01 септември 2007 - 15:25:44
Готовност за активни действия по израз на несъгласие


изх. № 181 /31.08.2007г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕНА УС НА РФК НА БФС

ОТНОСНО: готовност за активни действия по израз на несъгласие при приемане на проектите на МЗ за Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с решение на УС на БФС, с протокол № 10/13.07.2007г., Председателите на УС на РФК трябва да проучат готовността на колегите по места за включване в активни действия по израз на несъгласие при евентуално приемане на проектите на МЗ за Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ.

Моля най-учтиво да ни изпратите резултатите като предоставите ориентировъчни данни за брой колеги и обекти,които ще се включат, както и за удачната форма за израз на несъгласие :символичен протест, символичен протест с едновременно и ежедневно временно затваряне на обектите , прекратяване на договори с НЗОК, протести пред МЗ, пълни или частични ефективни стачни действия/.

Моля, също така председателите на УС на РФК да информират своите членове, за опасността за цялото ни съсловие от приемането на тези проекти и за това, колко е важно да бъдем единни.

С така приготвените проекти се осъществява социална и здравна политика, във вреда не само на фармацевтичното съсловие, но основно на пациента и възможността за осигуряване на качествена фармацевтичната грижа в България.

Моля, информацията да бъда изпратена до 10.09.2007г.

С уважение:
маг. фарм. Габриела Вутева
Главен секретар на УС на БФС