П Р О Т Е С Т И

петък 03 август 2007 - 12:40:09
МЗ е предложило нов вариант на "Наредбата за цените", в който са заложени още по-ниски надценки за ТЕ и аптеки.


ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
ВКЛЮЧЕН В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК
(СВОБОДНА ПРОДАЖБА И НЗОК)

Ценова
група
Диапазон
(лева)
Надценка
Търговец на едро
Надценка
Аптека
I0.01 - 7.004.0%11%
II7.01 - 30.00 3.5%10%
IIIнад 30.002.5% до 7.50 лв.8% до 15.00 лв

Забележка: Надценките се начисляват върху цена на производител, а не върху цена на придобиване, което реално ги прави още по-ниски.

Проектонаредбата, вариант МЗ, можете да свалите от тук: Naredba.ceni.proekt.MZ.pdf

Готови ли сте за ефективни стачни действия

срещу проектонаредбата на МЗ за

УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ